Pstrazna / do Polska za historií a na pstruhy

Pstrazna / do Polska za historií a na pstruhy
Celodenní výlet jehož cílem je polská vesnička Pstrazna, skanzen lidové architektury a upečení vlastnoručně uloveného pstruha. Kromě návštěvy obce Pstrazna výlet nabízí také krásné výhledy na Krkonoše, Broumovské stěny a Polickou kotlinu.

Délka trasy:
23,5 km

Druh:
Turistická trasa

Zajímavosti na trase:
Pstrazna

Průběh trasy:
Z polického náměstí se vydáme po červené turistické značce do Bezděkova nad Metují přes Radešov. Na začátku obce Bezděkov nad Metují mineme obecní studny, tzv. Haltýře, a rybník, na silnici odbočíme vpravo a před pohostinstvím U Vojtěchů odbočíme vlevo, projdeme zástavbou. Zde se napojíme na cyklotrasu č. 4152, pokračujeme rovně, překřížíme silnici a pokračujeme polní cestou kolem družstva až na křižovatku pod Vysokou Srbskou. Prudkým stoupáním se dostaneme až k hospodě, za níž se nachází křižovatka. Zde se vydáme po červené turistické značce přes osadu Sedmákovice a vystoupáme na Závrchy. V Závrchách se u lípy napojíme na modrou turistickou značku, po které dojdeme až do obce Pstrazna (Stroužná). Ta je známá jednak kvůli zdejší rybárně, a jednak kvůli Muzeu lidové kultury Sudetského mezihoří. Jedná se o zachovalé památkové objekty dřevěné lidové architektury. Každý objekt je vybaven zachovaným nábytkem a hospodářským náčiním od 18. do 20. století. Za dominanty skanzenu je považována zděná kovárna, dřevěný hostinec, signalizační zvonice a větrný mlýn. Ze Pstrazneho se vydáme po modré turistické cestě směrem na Machov. Cestou překročíme polské hranice. V Machovských končinách začneme po žluté turistické značce klesat k Machovu. Na silnici odbočíme vlevo směr Nízká Srbská. Za mostem odbočíme do doprava na cyklostezku č. 4000 a údolím kolem kravína dojdeme až na začátek obce Bělý. Na silnici odbočíme vpravo a projdeme obcí. Na konci obce odbočíme vlevo na cyklostezku č. 4150 a stoupáme údolíčkem směrem na Suchý Důl k Barešově kříži. Na rozcestí se vydáme doleva a pokračujeme kolem kravína až do Police nad Metují.

https://www.policko.cz/cs/turistika/tipy-na-vylety

23,5 km
Obtížná

Body zájmu