Kolem Suchodolské kapličky k Čertově skále

Čertova skála / cestou necestou kolem Suchodolské kapličky k Čertově skále
Ideální trasa pro milovníky vycházek rozmanitou krajinou s jedinečnými výhledy do blízkého okolí severozápadním směrem od Police nad Metují.

Délka trasy:
5,5 km

Druh:
Turistická trasa

Zajímavosti na trase:
Čertova skála
Suchodolská kaplička

Průběh trasy:
Trasa začíná na náměstí v Polici nad Metují jehož dominantou je radnice z 18. století s osmibokou věží ve slohu tudorské gotiky. Vedle empírové kašny, kterou naleznete uprostřed náměstí, se nachází také Sloup Panny Marie Bolestné z roku 1707 od předního českého sochaře Jana Brokofa. Z polického náměstí se vypravíme Tomkovou ulicí po zelené turistické značce kolem Krčmy až k Ochozi. Zde se napojíme na žlutou turistickou značku a půjdeme křížovou cestou kolem sochy Panny Marie k Suchodolské kapličce. Křížová cesta spolu se Suchodolskou kapličkou byla postavena na základě událostí v roce 1892. Tehdy dívka Kristina Ringlová při procházce Ticháčkovým lesem spatřila vznášející se ženskou postavu oděnou do dlouhého černého roucha s hnědými vlasy a modrýma očima, která Kristinu opakovaně pozdravila slovy “Pozdrav Pán Bůh.” Dívka z místa utekla a o zjevení pověděla ve vsi, poté začaly do Ticháčkova lesa proudit davy poutníků ve snaze ženu opět zahlédnout. Ke zjevení však již znovu nedošlo. V roce 2010 Suchodolská kaplička shořela, ještě téhož dne vyhlásila obec Suchý Důl veřejnou sbírku na její obnovu. 12. 6. 2011 byl vysvěcen a položen základní kámen nové kapličky, která byla dostavena v roce 2012. Zhruba po 100 m od kapličky dojdete k Čertově skále. Jedná se o pískovcovou skálu, která opředena mnoha pověstmi. Od Čertovy skály se vydáme dále po žluté turistické značce Po několika metrech se napojíme na silnici vedoucí do Suchého Dolu a Hlavňova. Zde se vydáme nahoru do kopce po červené turistické značce směrem zpět do Police nad Metují. Cestou se nám naskytne výhled na celé město.

https://www.policko.cz/cs/turistika/tipy-na-vylety

5,5 km
Snadná

Body zájmu