Naučná stezka Funkce lesa

Název:
Naučná stezka Funkce lesa

Délka trasy:
3,3 km

Druh:
Naučná trasa

Průběh trasy:
Naučná stezka Funkce lesa má návštěvníkům přiblížit polyfunkčnost lesního celku. Na šesti naučných tabulích (+ 2 úvodní informační tabule) se seznámíte se všemi funkcemi lesa tak, jak jsou dnešním badatelům známy.

Cílem naučné stezky je seznámit veřejnost s výhodami, které nám les poskytuje. Poukázat na fakt, že les nám nedává jen dřevo a plody, ale má mnoho významných funkcí, které si často ani neuvědomujeme, které není snadné (možné) změřit nebo vyčíslit. Zároveň chceme upozornit, že hospodářský les, o který je správně pečováno, plní všechny tyto funkce přirozeně a není nutná žádná zvláštní ochrana, nebo dokonce bezzásahovost.

Začátek stezky naleznete na asfaltové lesní cestě Písečnici, kousek za odbočkou k rybníku Cesta myslivců. Trasa Vás zavede k rozcestí U Křivé lípy, projdete přírodní památkou Černá stráň a svou pouť zakončíte na lesní cestě Podzásepská, kousek od Mazurovy chalupy.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/naucna-stezka-funkce-lesa.html

3,3 km
Snadná

Body zájmu