Most – Braňany – Želenice

Název:
Most – Braňany – Želenice

Délka trasy:
23 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Most – Braňany – Želenice – Liběšice – České Zlatníky – Obrnice – Rudolice – Most

Zajímavosti trasy:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven mezi lety 1517–1550 a roku 1975 byl z důvodu těžby hnědého uhlí unikátním způsobem přesunut po kolejích o 841 m. Z věže kostela se naskýtá výhled na široké okolí města i na Mostecké jezero, kde kdysi stával starý Most. Před kostelem stojí sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého a zemskými patrony a sousoší sv. Jana Nepomuckého.
V nikách zdi lemující kostel je umístěn soubor soch pocházejících z minoritského kostela ve starém Mostě. V areálu přesunutého kostela se nachází špitál s kostelem sv. Ducha. V bývalých prostorách špitálu se dnes nachází stylová restaurace. Kaple je přístupná veřejnosti. V blízkosti byl mezi lety 2010–2011 postaven rumunský pravoslavný kostel Nanebevstoupení Páně a sv. Valentýna mučedníka. Jedná se o jediný pravoslavný kostel v České republice postavený ve stylu transylvánské architektury, vytesali ho rumunští mistři tesaři z Muramareše.
Mostecké jezero vzniklo na místě, kde kdysi stávalo staré město Most. Vodní rekultivací vznikl rozsáhlý areál, který se v budoucnu má stát centrem sportu, relaxace a kultury. Svou rozlohou 311 ha je větší než známé Máchovo jezero.
Aerodrom nesoucí oficiální název Letiště Most je vybudovaný na Střimické výsypce. Provozovatel nabízí možnost komerčního létání nebo letecký i akrobatický výcvik. U správní budovy se nachází dva památníky se jmény amerických letců, kteří zde zahynuli během 2. světové války.
Braňany jsou obec s necelými 1 300 obyvateli. U Braňan se naskýtá vyhlídka do hnědouhelného dolu Bílina i jeho okolí. Nabrat síly mohou turisté v restauraci U Štréblů nebo v Selském dvoře, kde je možné si prohlédnout hospodářská zvířata nebo se ubytovat v penzionu. K obci se přidružuje osada Kaňkov, zde najdeme malebnou kapličku a příjemné odpočívadlo pro pěší i cyklisty.
Želenice jsou malá obec s necelými 500 obyvateli. Na návsi najdeme kostel sv. Václava postavený ve 14. století. V nice kostela je umístěna kamenná socha sv. Rocha, která byla přemístěna z návsi. Před kostelem najdeme památník padlým ve 2. světové válce. Želenice můžeme považovat za vstupní bránu do sopečné krajiny Českého středohoří.
Nad vsí se vypíná Želenický vrch, který je postupně odtěžován k následnému zpracování znělce (fonolitu).
České Zlatníky jsou malou obcí rozkládající se pod stejnojmenným vrchem. Na návsi se nachází kostel sv. Jiří, do kterého bylo svezeno téměř kompletní vnitřní vybavení a výzdoba z likvidovaného minoritského kostela sv. Františka z Assisi ve starém Mostě (nástropní malby a oltáře z umělého mramoru). U kostela stojí přesunutá dvojsocha sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského z Dolního Jiřetína.
Vinice sv. Vavřince v Rudolicích nad Bílinou patří Českému vinařství Chrámce. Zdejší vína si můžete zakoupit v mostecké vinárně U Divocha nebo přímo v obci Chrámce.

https://www.imostecko.cz/cyklistika/

23 km
Snadná

Body zájmu