Most - Litvínov

Název:
Most - Litvínov

Délka trasy:
40 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Most – Třebušice – Dolní Jiřetín – Horní Jiřetín – Litvínov-Hamr – Litvínov-Chudeřín – Most

Zajímavosti trasy:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven mezi lety 1517–1550 a roku 1975 byl z důvodu těžby hnědého uhlí unikátním způsobem přesunut po kolejích o 841 m. Z věže kostela se naskýtá výhled na široké okolí města i na Mostecké jezero, kde kdysi stával starý Most. Před kostelem stojí sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého a zemskými patrony a sousoší sv. Jana Nepomuckého. V nikách zdi lemující kostel je umístěn soubor soch 7 alegorií Ctností (Naděje, Spravedlnost, Obezřetnost, Mírnost, Statečnost, Láska, Víra) a sv. František Serafi nský, které pocházejí z minoritského kostela ve starém Mostě. V těsné blízkosti přesunutého kostela stojí špitál s kaplí sv. Ducha. V bývalých prostorách špitálu se dnes nachází stylová restaurace. Kaple je přístupná veřejnosti.
Nedaleko kostela byl mezi lety 2010–2011 postaven rumunský pravoslavný kostel Nanebevstoupení Páně a sv. Valentýna mučedníka. Jedná se o jediný pravoslavný kostel v České republice postavený ve stylu transylvánské architektury, vytesali ho rumunští mistři tesaři z Muramareše.
Pod vrchem Hněvín se rozprostírá budova bývalého německého reálného gymnázia z roku 1913, dnes je to sídlo Oblastního muzea v Mostě.
V jeho prostorách bývá představována tvorba umělců, ale objevují se zde i naučné nebo historické expozice. Zajímavostí je stálá výstava věnovaná poslední Goethově lásce Ulrice von Levetzow.
Hrad Hněvín se vypíná na stejnojmenném vrchu vysoko nad město. Původní hrad z 12. století několikrát změnil majitele, až byl v roce 1595 prodán Rudolfem II. městu Most. Za jeho vlády byl na hradě vězněn alchymista magistr Edward Kelley. Hrad byl až do roku 1646 nedobytný. V tomto roce jej však lstí dobyli Švédové a na Mostecké uvalili veliké pokuty a poplatky.
Rok a půl císařské vojsko hrad obléhalo, ale ten zůstal v rukou Švédů. Ti ho drželi i po uzavření vestfálského míru. Vinu za své neštěstí kladli Mostečtí hradu, který svým významem vždy nepřítele přitahoval. Císař Ferdinand III. proto povolil zbourání hradu, demolice začala v roce 1651.
Zámecká hora pak zpustla, na úpatí byly vytvořeny vinice a zahrady. V roce 1879 byla postavena restaurace, v roce 1889 vyhlídková věž, kterou o rok později strhl vichr. V roce 1896 byl ustanoven spolek přátel Zámecké hory a začalo se se stavbou mohutné vyhlídkové věže. Ta byla dostavěna v září 1900. Na počátku 20. století se na místech původního hradu vystavěl nový hradní areál v duchu romantického slohu. Zde se dnes nachází stylová hradní restaurace s hotelem. Každý návštěvník může vystoupat po dřevěných schodech až na vrchol a pokochat senádhernými výhledy na vrcholky Krušných hor i Českého středohoří. Osudy magistra Edwarda Kelleyho připomíná nově otevřená Dílna magistra Edwarda Kelleyho, kterou je možné navštívit od května do září.
Pod hradem v ulici Jana Žižky stojí 10 kaplí křížové cesty, které původně lemovaly cestu ze starého Mostu k zahražanskému klášteru magdalenitek.
Čtyři první kaple na začátku Žižkovy ulice podlehly zkáze při výstavbě koridoru v roce 1970, zbylých deset kaplí bylo v roce 2007 restaurováno. Výmalbu se bohužel zachránit nepodařilo.
V městské části Souš rozkládající se pod Hněvínem se nachází židovský hřbitov s náhrobky. Součástí ohradní zdi z vnitřní strany hřbitova je kolumbárium, které prosadil (oproti židovským zvyklostem pohřbívání) začátkem 20. století soudce dr. Josef Spitz, jenž stál v čele židovské obce 28 let. Právě
dr. Josef Spitz byl jako první Žid po smrti roku 1914 dle svého přání zpopelněn a jeho urna byla uložena v kolumbáriu soušského hřbitova. Hřbitov byl roku 1996 zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.
Matylda je vodou rekultivovaný bývalý lom hnědého uhlí. Dnes se zde rozprostírá rekreační areál s in-line dráhou o délce 4 km, s molem pro vodní sporty, možností koupání a rybaření, písečnou pláží, vodními nafukovacími atrakcemi a občerstvením.
Jiřetínská výsypka je rekultivovaný prostor podél bývalého hnědouhelného lomu Obránců míru.
Cestou se nabízí zajímavé výhledy do průmyslové i rekultivované krajiny.
V litvínovské části Chudeřín se nachází rekreační areál Nové Záluží s cyklistickou dráhou a in-line okruhem o celkové délce 8 km.
Litvínov je město na samém úpatí Krušných hor, a stal se proto výchozím bodem cyklistických i  turistických tras v Krušných horách. S Mostem ho v letní sezóně spojuje cyklotramvaj. Nejstarší a nejvýznamnější památkou je raně barokní kostel sv. Michaela archanděla. V centru města stojí Valdštejnský zámek, který se postupně zpřístupňuje veřejnosti.
Podkrušnohorské technické muzeum vzniklo roku 2003 v Mostě-Kopistech. Expozice působí velmi autenticky, neboť jsou umístěny v prostorách bývalého hlubinného dolu Julius III. Návštěvníci například mohou „fárat“ do uměle vytvořené štoly nebo si prohlédnout expozici užití uhlí pro chemické zpracování. Cílem muzea je ukázat zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností.
Mostecké jezero vzniklo na místě, kde kdysi stávalo staré město Most.
Vodní rekultivací vznikl rozsáhlý areál, který se v budoucnu má stát centrem sportu, relaxace a kultury. Svou rozlohou 311 ha je větší než známé Máchovo jezero.

https://www.imostecko.cz/cyklistika/

40 km
Střední

Body zájmu