Most – Obrnice – Lužice

Název:
Most – Obrnice – Lužice

Délka trasy:
24 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Most – Rudolice – Obrnice – České Zlatníky – Liběšice – Chouč – Lužice – Dobrčice – Skršín – Bečov – Zaječice – Vtelno

Zajímavosti trasy:
České Zlatníky jsou malou obcí rozkládající se pod stejnojmenným vrchem. Na návsi se nachází kostel sv. Jiří, do kterého bylo svezeno téměř kompletní vnitřní vybavení a výzdoba z likvidovaného minoritského kostela sv. Františka z Assisi ve starém Mostě (nástropní malby a oltáře z umělého mramoru). U kostela stojí přesunutá dvojsocha sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského z Dolního Jiřetína.
Želenický vrch je postupně odtěžován k následnému zpracování znělce (fonolitu).
Lužice jsou malá obec, o níž první zmínka pochází již ze 13. století. Nejvýznamnější zdejší památkou je kostel sv. Augustina, jednolodní pseudogotický kostel z roku 1877 s věží nad hlavním portálem. Původní kostel z roku 1352 stál na jiném místě – na hřbitově u silnice do Dobrčic. Kostel je kulturní památkou. Cílem mnoha návštěvníků jsou nedaleké Svinčice známé chovem koní.
Obec je součástí cyklomagistrály Most – Doksy.
Osada Dobrčice spadá pod nedalekou obec Skršín. Z Dobrčic vede cesta do blízké obce Chrámce, která je proslulá svou vinařskou i sadařskou tradicí.
Sídlí zde vinařství rodiny Váňových, které produkuje mimo jiné košer vína, a rodinný podnik zaměřený na pěstování ovoce a produkci bio výrobků, které je možné zde zakoupit. Podnik sídlí v areálu zámku, kde nalezneme také sochu svatého Jana Nepomuckého a sloup Ecce Homo.
Skršín je malá obec s více než dvěma sty obyvateli. Mezi historické zajímavosti patří sousoší Nejsvětější trojice na návsi. Z Odolic, které spadají pod správu Bělušic, vede 10 km
dlouhá naučná stezka přes přírodní rezervaci Milá do Bedřichova Světce, odtud pokračuje do obcí Skršín, Dobrčice a končí v Chrámcích.
Stezka se třinácti informačními tabulemi je zaměřená především na přírodu, památky a okolí Českého
středohoří. V Bedřichově Světci byl ve 13. století postaven kostel sv. Jakuba Většího, který byl původně součástí šlechtického dvorce. Kostel je nejstarší dochovaná církevní památka na Mostecku.
Bečov je malá obec s dvěma tisíci obyvateli, pod jejíž správu spadají i osady Zaječice a Milá. Na návrší nad obcí se vypíná kostel sv. Jiljí. Původ ně gotický kostel byl v polovině 18. století barokně přestavěn pod vedením A. Altomonteho, věhlasného architekta Schwarzenberků. Vnitřní zařízení pochází z 1. pol. 18. století a je velmi hodnotné. Nedaleko Bečova se nachází přírodní rezervace Písečný vrch ochraňující teplomilné rostliny a živočichy. Je to také významné archeologické naleziště. V 70. letech 20. století zde bylo odkryto velké množství kamenných nástrojů, dále obydlí a šperky.
Zaječice jsou malá osada známá především svým minerálním pramenem. Ten byl znám již v 18. století a jeho léčebné účinky jsou dodnes využívány při zažívacích obtížích.
Zaječickou hořkou vodu je možné koupit v lékárnách a obchodních řetězcích. Na okraji vsi stojí kaple sv. Ferdinanda Kastilského, která byla v 18. století vystavěna místním sedlákem M. Loosem jako poděkování za léčivý pramen, díky němuž sedlák zbohatl.
Vtelno je městská část Mostu. Najdeme zde mnoho kulturních památek. Za pozornost stojí zejména kostel Povýšení sv. Kříže s farou. Současný kostel byl vystavěn v 18. století místo vyhořelého původního kostela. Architektem byl věhlasný stavitel italského původu Octavianus Broggio. Uvnitř je kostel bohatě zdobený. Na kraji ohradní zdi najdeme podstavec s erbem rodu Pottpuschů, přemístěný ze zaniklé obce Konobrže a tři smírčí kříže z Kopist a Libkovic. Odtud vede stezka lemovaná čtyřmi výklenkovými kaplemi Sedmi bolestí Panny Marie, které byly také přemístěny ze zaniklých Libkovic.
Benedikt je dlouhodobě rekultivované území, na němž vznikl moderní sportovně-rekreační areál. Najdeme zde in-line dráhu a sportoviště pro nejrůznější druhy sportu, ale i vodní plochu s pláží. Na své si u vedlejšího jezera přijdou i rybáři.

https://www.imostecko.cz/cyklistika/

24 km
Snadná

Body zájmu