Most – Lišnice – Strupčice

Název:
Most – Lišnice – Strupčice

Délka trasy:
44 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Most – Čepirohy – Lišnice – Havraň – Malé Březno – Strupčice – Vrskmaň – Komořany – Most

Zajímavosti trasy:
Matylda je vodou rekultivovaný bývalý lom hnědého uhlí. Dnes se zde rozprostírá rekreační areál s in-line dráhou o délce 4 km, s molem pro vodní sporty, možností koupání a rybaření, písečnou pláží, vodními nafukovacími atrakcemi a občerstvením. Autodrom je speciální závodní okruh v délce 4 219 m s 12 pravými a 9 levými zatáčkami, který na počátku 80. let 20. století vznikl na místě bývalého dolu Vrbenský.
Součástí Autodromu je Polygon Most – centrum výuky bezpečné jízdy.
Obec Lišnice leží v intenzivně zemědělsky obdělávané krajině Mostecka.
Pod její správu náleží také Nemilkov a Koporeč. V Lišnici najdeme kapli sv. Jana Nepomuckého postavenou na počátku 18. století v blízkosti šlechtického dvora. Obec Koporeč dala jméno hrušni – pozdní zimní máslovce. Zdejší sedlák tuto odolnou odrůdu vyšlechtil v 18. století a ta byla pak hojně rozšířena po celém území severozápadních Čech. Její lidový název koprčka se dodnes dochoval stejně jako několik hrušní, které se na zdejších stráních nachází.
S obcí Havraň se prvně setkáváme v pramenech ze 13. století. Zdejší farní kostel sv. Vavřince pochází ze 14. století. Nad vstupem do kostela je na kamenné desce umístěn reliéf hlavy vola a jelena, která připomíná pověst o založení kostela. Na kostelním hřbitově je umístěna hrobka rodu Fischerů. Na bývalém koupališti je nově vybudovaný unikátní Jumpark pro nácvik skoků na lyžích a snowboardu. Jako médium pro doskočiště nepoužívá vodu, ale molitanovou výplň. Díky tomu je trénink skoků možný po celý rok.
Malé Březno je obec s více než dvěma sty obyvateli. Najdeme zde kostel sv. Jana Evangelisty s farou ze 14. století a s erbovním znakem Jaroslava Borejna z Lhotky.
Původně gotický kostel byl po požáru, který vypukl během třicetileté války, obnoven v barokním
stylu. Na severní straně kostela se nachází socha sv. Floriána, která sem byla převezena ze zaniklé obce Ervěnice. Na návsi je umístěno sousoší sv. Jana Nepomuckého, které pochází rovněž z Ervěnic.
K obci náleží ještě osada VysokéBřezno, kde stojí obdélná kaple s trojbokým závěrem, zasvěcená
sv. Antonínu Paduánskému.
U kaple je usazeno barokní sousoší s Bolestnou Pannou Marií a Kristem Trpitelem z roku 1744.
Strupčice jsou malou obcí s více než sedmi sty obyvateli. Na výsypce za obcí se od roku 2012 tyčí celodřevěná rozhledna Maják do výšky 7,5 m a skýtá ojedinělý výhled na okolní krajinu.
Ervěnický koridor je ojedinělý mohutný násep spojující Most s Chomutovem. Roku 1983 byl uměle vytvořen navezením milionů kubíků suti, aby sem byly svedeny všechny dopravní i inženýrské sítě. V koridoru tak vede železniční trať, čtyřproudá silnice, cyklistická stezka a řeka Bílina, která je svedena do mohutných rour mezi silnicí a lomem.
Vodní nádrž Újezd slouží jako retenční plocha. Ústí do ní Podkrušnohorský přivaděč, který spojuje povodí řeky Ohře s povodím Bíliny. Nádrž je používána také k regulaci průtoku vody do přeložky potrubní části řeky Bíliny.

https://www.imostecko.cz/cyklistika/

44 km
Střední

Body zájmu