Naučná stezka Den bitvy u Trutnova

Název:
Naučná stezka „Den bitvy u Trutnova – rakouské vítězství 27.6.1866“

Délka trasy:
3 km

Druh:
Naučná stezka

Průběh trasy:
Stezka je vedena po památnících na jedinou bitvu, ve které v prusko-rakouské válce v roce 1866 na severním bojišti zvítězila rakouská armáda. Cestu je možné projít pěšky nebo projet na kole.

Trasa vede z Krakonošova náměstí přes vrch Šibeník ke Kapli sv. Jana Křtitele. Je dlouhá 3 km a míjí 12 naučných tabulí s historickými daty, mapkami a obrázky týkajícími se bitvy. V terénu je značená šipkami s vojenskou symbolikou – zkřížené šavle s letopočtem 1866.

https://www.ictrutnov.cz/cz/2015-02-06-14-10-47/prochazky/176-po-stopach-bitvy-27-6-1866.html

3 km
Snadná

Body zájmu