VOLETINSKÝ OKRUH

Název:
VOLETINSKÝ OKRUH

Délka trasy:
8 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Značený turistický okruh vznikl ve spolupráci Tkalcovského muzea, KČT a TIC Trutnov.

Celková délka okruhu je 8,4 km, vede po zpevněných, lesních a polních cestách a výškové rozdíly jsou vlídné. Okruh je vhodný pro všechny skupiny turistů a výletníků. Cesta je značená místním značením KČT - žlutobílý diagonálně rozdělený čtverec. Začátek okruhu je na odbočce z ul. Polská (silnice č.16) na Voletiny (lze i parkovat). Trasa vede kolem obnovené křížové cesty obcí Voletiny a dále lesem až téměř pod Zámecký vrch, kde se prudce stáčí doprava. Půjdete-li dále rovně, dojdete ke zřícenině hradu Rechenburg (patrné jsou pouze základy a valy) a dále k altánu, který pro veřejnost postavily Lesy ČR. Ale zpět na okruh. Od zámeckého vrchu a prudkém odbočení vpravo se pomalu vracíte k Voletinám nejprve lesní a poté převážně polní cestou. U Božích muk je krátká odbočka k Tkalcovskému muzeu, jehož jedinečnou expozici je škoda nenavštívit. Dále již vede cesta zpět do Voletin a končí u kaple sv. Josefa a památníku padlých v 1. sv. válce - takřka u odbočky z ul. Polská.

https://www.ictrutnov.cz/cz/2015-02-06-14-10-47/prochazky/283-voletinsky-okruh.html

8 km
Snadná

Body zájmu