Trasa z Trutnova na Stachelberg

Název:
Trasa z Trutnova na Stachelberg

Délka trasy:
27 km

Druh:
Cyklotrasa

Popis trasy:
Trutnov centrum – stezkou podél řeky Úpy po modré – Horní Staré Město – u Kauflandu přejet most, za ním doleva stále po modré – přes železniční přejezd u bývalého továrního komplexu – na křižovatce doprava, dále po Rýchorské ulici – za železničním přejezdem odbočit doleva – pokračovat stále po modré podél potoka (brod) – zaniklá osada Bystřice – na rozcestí odbočit ostře doprava (cyklotrasa K26B) – stoupání až ke kótě Vrchy (716 m. n. m.), cestou napojení na červenou – klesání až k vrcholu silnice nad Babím – dále po červené k dělostřelecké tvrzi Stachelberg – dále po červené kolem kamenolomu (cyklotrasa 4081/4084) přes rozcestí Nad Babím – dále po červené (cyklotrasa 4213) na kótu Zámecký vrch (635 m. n. m.) – chata Vebrovka – výjezd z lesa do trutnovské čtvrti Nové Dvory – výletní hostinec Dvoračka – po cyklotrase 4213 až do centra města Trutnov

Zajímavosti na trase:
Trutnov centrum – projděte se historickým středem města, prohlédněte si Krakonošovo náměstí s Krakonošovou kašnou, sloupem Nejsvětější Trojice, sochou císaře Josefa II. i úvodním infopanelem naučné stezky „Po stopách války 1866 – Den bitvy u Trutnova 27. 6.“. Všimněte si draka zavěšeného na věži Staré radnice a informace k němu i dalším atraktivitám si vyžádejte v informačním centru.
Bystřice – prohlédněte si středověký kamenný most, který se nachází 100 metrů od rozcestí.
Dělostřelecká tvrz Stachelberg – největší moderní pevnost v Československu, vojenské muzeum, zpřístupněné podzemí, naučná stezka „Opevněné Trutnovsko“ mezi Stachelbergem a Libčí, nádherné výhledy do okolní krajiny.
Přírodovědná naučná stezka Nové Dvory – Babí – po její trase pojedete v opačném směru ze Stachelbergu k hostinci Dvoračka, seznámí vás na 12 zastaveních s ochranou přírody, hospodařením v lese a s geologií, zvířenou a historií Krkonoš a Vraních hor.
Zaniklý hrad Rechenburg – najděte terénní náznaky hrádku ze 13. století, který stával na Zámeckém vrchu. Skalní útvary bývaly součástí opevnění. Cyklotrasa 4084, na niž odbočíte ze své 4213 a pak se zas do tohoto místa vrátíte, vás dovede až k tabuli s popiskem hradu, která je 0,5 km pod rozcestníkem "Za Zámeckým vrchem", od ní se ke zřícenině dostanete svahem rovně dolů pěšinou asi po 400 metrech.
Výletní hostinec Dvoračka – možnost zaslouženého občerstvení, posezení i venku.

https://www.ictrutnov.cz/cz/2015-02-06-14-10-47/cykliste/17-cyklostezky-a-trasy.html

27 km
Snadná

Body zájmu