Procházka po stopách hradeckých lvů - Malá

Procházka po stopách hradeckých lvů 

Malá lví stezka v historickém centru města

1. Na Radnici čp. 1 se nachází kovová plastika českého lva v průčelí, pod ním erb s městským lvem, vedle něj písmeno G (Gradec), na nádvoří jsou zazděné desky z bývalé Pražské brány s městským lvem.

2. Městský lev zdobí vstupní portál do kaple sv. Klimenta a bleskosvod Bílé věže, českého lva objevíte na plášti zvonu Augustin uvnitř věže.

3. Několik lvů se nachází v interiéru Katedrály sv. Ducha, na oknech za hlavním oltářem, na náhrobcích vně katedrály, lev jako symbol sv. Marka je vypodobněn na kazatelně (autorem je J. V. Myslbek) a na pastoforiu. Lví motivy jsou užity také na křtitelnici.

4. Lví hlavy zdobí kanovnický dům čp. 50 na náměstí Jana Pavla II. v sousedství katedrály.

5. Lví hlavy zdobí kování na vstupních vratech biskupského paláce čp. 35 na Velkém náměstí.

6. Na vedlejší budově Krajského vojenského velitelství čp. 33 na Velkém náměstí je vyobrazen městský lev.

7. Na mariánském sloupu je pravděpodobně první znamení městského lva spojené s písmenem G.

8. V blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie je městský lev součástí ozdobné kované mříže kašny a meteorologického sloupu.

9. Uvnitř kostela Nanebevzetí Panny Marie je vyobrazen městský lev na podstavci sochy Panny Marie na hlavním oltáři, postava lva se schovává také v kapli sv. Jana Nepomuckého.

10. Lev je vyobrazen jako domovní znamení nad vchodem do lékárny U Zlatého lva čp. 29 a na štítu sousedního pseudobarokního domu čp. 30 na Velkém náměstí.

11. Městský lev je umístěn na bleskosvodu nad bání s lucernou na věži bývalé radnice čp. 124 na Malém náměstí.

12. V Úzké ulici je lev vyobrazen jako cechovní řeznické znamení na domě čp. 206 a pravděpodobně jako domovní znamení na sousedním domě čp. 207.

13. V Zieglerově ulici shlíží lev z dílny sochaře Františka Wagnera ze střechy Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II. čp. 230.

14. Ve Špitálské ulici zdobí lev nároží domu čp. 150.

https://www.hradeckralove.org/prochazka-po-stopach-hradeckych-lvu/d-69812

1,5 km
Snadná

Body zájmu