Procházka po stopách hradeckých lvů - Velká

Procházka po stopách hradeckých lvů

Velká lví stezka v moderním centru města

15. Průčelí domu čp. 556 naproti Adalbertinu na třídě Československé armády doplňují dvě lvice nesoucí dítě .

16. Nad vchodem do Adalbertina na třídě Československé armády čp. 300 je umístěna lví hlava v klenáku, městský lev je ve štítu budovy.

17. V přilehlých Žižkových sadech naleznete městský znak na soklu sochy Jana Žižky z Trocnova.

18. Státní lev autora Vincence Makovského je vyobrazen u vchodu do budovy Magistrátu města na třídě Československé armády čp. 408.

19. Na začátku Pospíšilovy třídy čp. 289 můžete spatřit českého a městského lva v oválných štítech, které nesou dva putti.

20. Na Pospíšilově třídě je malý státní znak první republiky autora Josefa Škody na fasádě Střední průmyslové školy stavební.

21. Na budově Hotelové školy na třídě Československé armády čp. 274 je městský lev v segmentovém štítu a dvě lví hlavy vedle okna v 1. patře.

22. Státní lvi dominují na postranních křídlech budovy Krajského soudu na třídě Československé armády čp. 218.

23. Lví hlavu lze spatřit na klenáku nad vchodem do domu čp. 255 v Komenského ulici.

24. Na Brněnské ulici čp. 647 jsou dva lvi vyobrazeni v reliéfu jako štítonoši koželužských symbolů na budově Střední průmyslové školy.

25. Lev pocházející z bývalé Jiříkovy kašny na Velkém náměstí sedí na atice budovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, uvidíte ho z teras. Z Komenského ulice můžete spatřit další vyobrazení: městského lva na původní pivovarské zdi, několik lvích hlav u sochy Gambrina a dokonce jako ozdoby jeho bot.

26. Městský lev ve štukem bohatě zdobené kartuši dominuje nároží domu čp. 466 v ulici Chmelova.

27. Na Labské hydroelektrárně naleznete hned tři městské lvy – dva na věži pod hodinami a jednoho na budově ve dvoře.

28. Na boku nedalekého areálu Základní školy a Mateřské školy Josefa Gočára se nachází městský lev.

29. Před budovou Gymnázia J. K. Tyla na Tylově nábřeží je umístěna deska se státním znakem od Otto Gutfreunda.

30. Dvě sfingy a lví hlavu spatříte před vchodem do budovy Univerzity Hradec Králové na náměstí Svobody.

31. V Nerudově ulici na domě čp. 716 poblíž Sboru kněze Ambrože naleznete českého lva za reliéfem Jana Žižky.

32. Na Gočárově třídě vedle štítu na domě čp. 542 dobrým okem zahlédnete dva městské lvy.

33. Domy čp. 820 a 289 (budova Komerční banky) na náměstí Osvoboditelů zdobí kovová plastika a reliéf lva.

34. V Divišově ulici na domě čp. 829 drží postava muže štít s vyobrazením městského lva.

35. Hotel Okresní dům v Palackého ulici čp. 409 zdobí sgrafito na stěně a sfingy na atice.

36. Na střeše budovy Muzea východních Čech jsou dva lvi držící písmeno G, můžete je vidět z Palackého ulice. Několik lvů se nachází v interiéru muzea.

37. V Palackého ulici čp. 626 na budově Infocentra Hradec Králové je vyobrazen městský lev na zakončení vlajkového stožáru. Podobně také na nedalekém Pražském mostě.

38. Na Weinhengstově domě čp. 310 na Eliščině nábřeží lze vidět na fasádě městského lva s nápisem Hradec Králové a českého lva nad sochou královny Elišky.

Pokud Vás ještě hledání lvů neomrzelo, pokračujte do vzdálenějších částí města:

39. Na Riegerově náměstí je český lev umístěn nad vchodem do budovy hlavní pošty a v sousední budově hlavního nádraží ve vitráži nad východem.

40. U kaple na Rožberku na Slezském Předměstí stojí lev jako symbol evangelisty sv. Marka.

https://www.hradeckralove.org/prochazka-po-stopach-hradeckych-lvu/d-69812

6,6 km
Snadná

Body zájmu