Procházka po hradeckých mostech

Procházka po hradeckých mostech

Hradec Králové je městem na soutoku řek Labe a Orlice. Při procházkách po nábřežích můžete obdivovat unikátní kolesové parníky, nábřežní promenády, mnohokrát do roka oživlé společenským děním, mosty různých architektonických slohů, procházkové korzo na náplavkách či segmentový jez „Hučák“.

1. Silniční most ”Kameňák” na Pláckách

Secesní železobetonový obloukový most s betonovými parapetními zídkami postavený v letech 1912 – 1913 podle návrhu Františka Sandera. Mostní konstrukci tvoří jeden železobetonový oblouk. Most je kulturní památkou.

2. Železniční most Věkoše

Původní ocelový most na železniční trati Hradec Králové – Týniště nad Orlicí se dvěma příhradovými nosníky a dolní mostovkou byl postaven v roce 1874. Mostní konstrukci tvořily nýtované pravoúhlé rámy, které vynášely mostovku. Konstrukci stávajícího mostu z roku 1938 tvoří dva oblouky, na kterých je na svislých nýtovaných táhlech zavěšena mostovka.

3. Labský most

Most byl postaven v letech 1972 – 1974. Mostní konstrukci středního pole nad řekou tvoří dva železobetonové dodatečně předpjaté ploché oblouky, podélně od sebe oddělené a podepřené na každém břehu šikmým pilířem.

4. Mostek přes Piletický potok

Secesní železobetonový mostek od Františka Sandera byl postaven v roce 1914. Až do počátku 70. let 20. stol. v tomto místě ústil do Labe Piletický potok, jehož koryto však bylo při stavbě Gočárova okruhu odkloněno severněji (dnes se do Labe vlévá o cca 500 metrů dříve proti proudu).

5. Tyršův most

Funkcionalistický železobetonový most z let 1932 – 1933 postavený podle návrhu Josefa Gočára u Muzea východních Čech. Mostní konstrukci tvoří dva hlavní paralelní oblouky o rozpětí 40 m, které podpírají prostřednictvím svislých podpěr – desek mírně klenutou mostovku.

6. Pražský most

Ocelový příhradový most s ocelovým zábradlím postavený v letech 1910 -1912 podle návrhu Jana Kotěry na místě původního pevnostního mostu. Mostní konstrukci hlavního mostního pole tvořil původně konstrukční systém tříkloubový, který byl v 80. letech 20. stol. změněn na systém dvoukloubový. Součástí mostu jsou oblouky s osvětlením, vlajkové stožáry a kiosky na pravém a levém břehu. Most je kulturní památkou.

7. Most u Labské vodní elektrárny, zvaný “Hučák”

Secesní betonový most o třech polích s pohyblivým segmentovým jezem a hydroelektrárnou byl postaven podle návrhu Františka Sandera v letech 1909 - 1910. Součástí mostu je kovové zábradlí s betonovými sloupky a nástavba pilířů pro manipulaci s jezem. Původní most zvaný Hučavý most, vedoucí přes jez, který stál 150 m výše proti proudu řeky, byl zbořen r. 1908.

8. Most u soutoku Labe a Orlice

Silniční most postavený v letech 1967 – 1971 nahradil původní provizorní most typu Bailey. Jeho konstrukci středního pole nad řekou tvoří dva železobetonové dodatečně předpjaté ploché oblouky o rozpětí přemostění 130m, podepřené na každém břehu párem šikmých pilířů. Kratší krajní mostní pole na pravém a levém břehu tvoří nízký půloblouk.

9. Železný jednoobloukový most ve Farářství

Jedná se o ocelový most o jednom poli nesoucí potrubí horkovodu. Po stranách mostu jsou lávky pro pěší. Mostní konstrukci tvoří dva ocelové oblouky, na kterých je zavěšena prostřednictvím šikmých kruhových táhel mostovka.

10. Lávka přes Orlici

Lávka pro pěší a cyklisty byla postavena v roce 2012 podle návrhu Mirko Bauma. Jedná se o ocelovou věšadlovou konstrukci o jednom mostním poli. Lávka spojuje centrum města s areálem Univerzity Hradec Králové. V sousedství lávky se zachoval pevnostní koridor - dvojice bran propojená opěrnou zdí.

11. Moravský jez přes řeku Orlici

Ocelový most s ocelovým zábradlím s litinovými sloupky postavený v letech 1913 – 1914 na místě pevnostního mostu podle návrhu Františka Sandera. Současně se stavbou mostu byl postaven jez a hydroelektrárna. V roce 1953 byl přestavěn a v roce 1994 byl rozšířen. Mostní konstrukci o třech polích tvoří ocelové plnostěnné přímé nosníky podpírané pilíři. Třetí mostní pole je železobetonové. Most je kulturní památkou.

12. Malšovický most

Funkcionalistický železobetonový obloukový most s mezilehlou mostovkou byl postavený na staré cestě do Malšovic v roce 1925. Mostní konstrukci o jednom poli tvoří pár železobetonových oblouků, které částečně pronikají mostovkou zavěšenou na železobetonových obdélných táhlech a postranní lávky pro pěší na trojúhelníkových železobetonových konzolách.

13. Orlický most

Most byl postaven v letech 1978-1980. Mostní konstrukci středního a kratších krajních mostních polí na pravém a levém břehu tvoří dva přímé trámy z prefabrikovaných železobetonových předpjatých prvků podepřené u břehu železobetonovými pilíři. Na pravém a levém břehu jsou pak umístěna kratší krajní mostní pole.

14. Bailey most zv. „Klapák“

Ocelový provizorní příhradový most typu Bailey Bridge postavený v letech 1947 – 1948 pochází převážně z poválečné pomoci UNRRA. Most navrhl Donald Bailey, civilní pracovník na britském ministerstvu války, který byl za návrh mostu povýšen do rytířského stavu. Most mnoho let sloužil i pro automobilovou dopravu, v současnosti jen pro pěší a cyklisty.

15. Most Plukovníka Šrámka ve Svinarech

Nejmladší most na území města z roku 2018 o rozpětí 75 metrů má dva jízdní pruhy a po jedné straně chodník. Nahradil ocelový příhradový most z roku 1907, který měl uprostřed kamenný pilíř a byl postaven na místě původního dřevěného mostu z roku 1869.

https://www.hradeckralove.org/prochazka-po-hradeckych-mostech/d-69788

4,5 km
Snadná

Body zájmu