Rudolfova alej ve Smetanových sadech

0,9 km
Snadná

Body zájmu