Stříbrná stezka jižní okruh, Kutná Hora

Stříbrná stezka jižní okruh

Délka trasy:
12km

Druh:
Naučná stezka

Průběh trasy:
Kutná Hora Barborská ul. – Pod Hrádkem – Pod Barborou – Vnitřní město – Kutná Hora předměstí Vrchlice – ul. K Zastávce – ul. Na Hliništi – ul. V cihelné – Táborská ul. – Na Rudě – V Hutích – Po Mlýnech – Vrbův Mlýn – Denemarkův Mlýn – Spálený Mlýn – býv. mlýnCimburk – Vrchlický vodopád – Velký rybník – Bylany – Škvárovna – Markovičky – štola u Bylanky – U Trojice – Ke Trojici – Kutná Hora Táborská ul. – ul. Za Barborou – Vorlíčkovy sady - Barborská ul.

Zastávky a zajímavosti na trase

1.Štola sv. Jiří na Oselském pásmu
2.Halda dolu Mladá Kralice na Roveňském pásmu
3.Vyhlídka na chrám sv. Barbory
4.Struskové odvaly v údolí Vrchlice
5.Kamenolom před Vrbovým mlýnem
6.Štola sv. Antonína Paduánského
7.Poličanská štola
8.Mlýn Cimburk
8.1 Vrchlický vodopád
9.Velký rybník
10.Bylany – osada z mladší doby kamenné
11.Struskové odvaly v Markovičkách
12.Štola u Bylanky (Maurské žíly)
13.Haldy dolu Hutrejtéře – jižní část Oselského pásma
14.Vyšatův lom (Vyšatova skála)

12 km
Střední

Body zájmu