Dubsko-Kokořínsko

Základní údaje
Stezku vč. naučných tabulí a úpravy stanovišť na trase zajistily Správa CHKO Kokořínsko, Město Dubá, Poradenské centrum pro venkov Dubá a Evropský sociální fond. Okruh byl vybudován v roce 2007 a otevřen byl slavnostně 22. dubna 2007 u příležitosti Dne Země. Okruh lze zvládnout za 3 hodiny, není však určen pro maminky s kočárkem a invalidy. Součástí jednotlivých zastavení naučné stezky (stanovišť) jsou dětské koutky.

Zastavení na okruhu
Výchozím místem je Masarykovo náměstí ve středu města. Odtud trasa vede na jih směrem k Rozprechticím podél chráněného území přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky, přes Panskou ves a zpět do města.

S. Startovní (autobusové nádraží)
1. Historie kraje – Dubsko (u silnice na Dražejov)
2. Olšiny a tekoucí voda (u Liběchovky na zeleně vyznačené turistické trase))
3. Mokřadní louka Vrabcov (u mokřadu i památné stromy)
4. Pískovce a borové lesy
5. Rozprechtický rybník
6. Stinné lesní roklinky (o zdejších řopíkách)
7. Panská ves – lidové stavby
8. Mokřady horní Liběchovky

11 km
Střední

Body zájmu