Vycházka sedmá

Galerie umění

odtud parkem vpravo, Labitzkého stezkou, dále Findlaterovou stezkou ke křižovatce lesních cest Ecce Homo, zde vpravo dolů na Chotkovu pěšinu, vpravo serpentinami do ulice Pod Jelením skokem k Zámecké Kolonádě.

Sejdeme-li z Findlaterovi stezky, můžeme se pokochat vyhlídkou na Karlovy Vary z rozhledny Karla IV. Jedná se neogotickou stavbu z roku 1877.

Zámecká věž

poslední zbytek původního gotického hrádku Karla IV. z poloviny 14. století. Současná podoba věže vznikla přestavbou v roce 1608 a v 18. století. V minulosti bývali fanfárami z ochozu Zámecké věže vítáni významní hosté města.

Zámecká věž je krásnou příležitostí jak v příjemném prostředí stylové restaurace Karla IV. ukončit lázeňskou vycházku posezením u dobrého jídla a pití.

2,5 km
Snadná

Body zájmu