Vycházka šestnáctá

Zámecký vrch
nalevo do ulice Pod Jelením skokem, vpravo po serpentinách na Chotkovu pěšinu, vlevo mírným stoupáním na lesní křižovatku Ecce Homo, zde vpravo po Rusalčině cestě ke Kazatelně, vpravo lesní cestou k lesní školce na Sovově stezce, vpravo k Lesovně Diana, Nerudovou stezkou dolů do Křižíkovy ulice, kolem restaurace Malé Versailles - zastávka autobusu č. 4 - U Jezírka.

Zámecká kolonáda
kolonáda byla postavena v letech 1911 - 1913 vídeňským architektem Friedrichem Ohmannem. V jejím atriu se nachází do kamene vytesaný rozměrný reliéf mýtického "Ducha pramenů", dílo Václava Hejdy z roku 1913. Podle pověry se ten, který se dotkne nosu bytosti, zase vrátí do Karlových Varů, či se mu splní vytoužené přání. Před plastikou je vývěr Dolního zámeckého pramene.

délka 5 600 m
výstup 145m
sestup 138 m
doba 85 min
energetický výdej při rychlosti
chůze 4 - 5 km/hod.
hmotnost osoby 70 kg - 1043 kJ, hmotnost osoby 80 kg - 1604 kJ

5,6 km
Snadná

Body zájmu