Za nevšedními rozhledy Semily

Za nevšedními rozhledy

Typ trasy: středně náročná
Časová náročnost: 2,5 h
Délka trasy: 6,5 km
 
Turistické informační centrum  – Venkovní expozice „Cesta do pravěku“ – Sbor Dr. Karla Farského – Podmoklice – Kopaniny – Na Rovném – Kozákovská cesta – Hospůdka U Blažků  Klinkovice – Farma Lánská – Waldorfské lyceum a památné buky – Státní okresní archiv – Ostrov – Turistické informační centrum Semily
 
Popis trasy:
Trasa směřuje od Turistického informačního centra, Muzea a Pojizerské galerie v Semilech ke kruhovému objezdu na konci náměstí. Míří přes řeku Jizeru do části Semil zvané Podmoklice. Pokračuje rovně podél hlavní silnice, kde po 450 metrech míjí Sbor Dr. Karla Farského. Základní kámen ke Sboru byl položen 08.05.1938 a kostel byl slavnostně otevřen 18.09.1938. Trasa přechází za železniční trať Pardubice – Liberec, kterou Jiho-severoněmecké spojovací dráhy postavily v letech 1856-1857. První jízda vlaku se uskutečnila 21.10.1858. Za tratí cesta odbočuje vlevo a stoupá vzhůru Lhoteckou ulicí do kopce na Kopaniny, kde poskytuje „nevšední rozhledy“. Místní část Kopanina označuje pole na vrchu, kde nešlo orat pluhem, ale muselo se jen kopat. V okolí jsou zachované původní usedlosti. V místní části „Na Rovném“ se terén příznačně podle názvu narovná a nabízí další pohledy na Krkonoše a Jizerské hory. Cesta po 500 metrech míjí trafostanici a dál pokračuje po Kozákovské silnici, která vede po 650 metrech až k „Hospůdce U Blažků“. Trasa odbočuje vpravo na štěrkovou cestu a pokračuje podél lesa necelý kilometr k „Farmě Lánská“, která poskytuje ubytování, zabývá se chovem daňků a jelení zvěře. Směrem do údolí nabízí výhledy na obec Chuchelnu. Cesta klesá 700 metrů až k železniční trati v Semilech. Za tratí vede rovně až k Waldorfskému lyceu v Semilech, kde rostou dva památné červenolisté buky s obvody kmenů 235 cm a 290 cm. Na křižovatce u pizzerie Da Giorgio trasa odbočuje vlevo do ulice Bavlnářské. Po 120 metrech odbočuje vpravo ke Státnímu okresnímu archivu v Semilech, za kterým směřuje vpravo na můstek přes Chuchelský potok. Za mostem, který se ladným obloukem klene přes řeku Jizeru, trasa dospěje na „Ostrov“, který slouží jako relaxační zóna. Okruh končí u budovy Muzea a Pojizerské galerie v Semilech.


Možnosti občerstvení na trase:

Hospůdka U Blažků, Klinkovice
Tel.: 722 740 164
Otevřeno celoročně, pondělí zavřeno


Zajímavosti na trase:

CESTA DO PRAVĚKU dlouhá přes 500 miliónů let, po kterou vznikalo okolí dnešních Semil, je zaznamenaná v horninách venkovní expozice na náměstí u kruhového objezdu.

PODMOKLICE byly zmiňovány již v roce 1322. V 19. století byly významnou oblastí těžby čedičů.   V roce 1938 se Podmoklice sloučily s městem Semily a byl vybudován Sbor Dr. Karla Farského s reliéfy Vladimíra Komárka.

NA ROVNÉM je v opuštěném lomu patrná sloupcovitá odlučnost čediče.  Lávové proudy směřovaly z Kozákova až k Semilům. V současnosti je v lomu malé jezírko s orobincem.

KOZÁKOVSKÁ SILNICE, která vede od železniční trati ke Kozákovu, dostala jméno 27.06.1957. Silnice z Podmoklic ke Lhotě byla postavená v polovině 19. století z čediče z lomu Na Rovném.  Úzká silnice byla rozšířena v roce 1924.

CHUCHELNA se pyšní kaplí sv. Antonína Paduánského, která byla postavena na místním hřbitově v roce 1913 podle plánu stavitele Schejbala. Kalvárie z poloviny 18. století patří mezi nejstarší plastiky kamenického regionu. Plastika zpodobňuje Krista na kříži s Pannou Marií Bolestnou a sv. Jana Evangelisty.

LÁVKA přes řeku Jizeru, která spojuje stadion s „Ostrovem“, byla otevřena 06.12.2012. Lávku tvoří mostovka zavěšená na ocelovém oblouku, půdorysu s esovitým zakřivením, výškově je zakřivena do tvaru paraboly. Dosahuje délky 46 metrů, šířky 3 metry, výška oblouku nad hladinou činí 16,5 metru. „Ostrov“ slouží k odpočinku i k pořádání kulturních akcí jako je Westernový den, Semilská pouť či Semilský pecen.
 

 

7 km
Snadná

Body zájmu