Jičín malý okruh

Jičín malý okruh

Malý vycházkový okruh kolem Jičína začíná na Valdštejnově náměstí, které je lemováno nádhernými renesačními a barokními bývalými měšťanskými domy s podloubím.
Zde se nachází barokní Marináský sloup z roku 1702, korunovační empírová studna z roku 1836 a kašna se sochou Amfitrité od sochaře Suchardy z roku 1837.

V jihovýchodním rohu náměstí se rozprostírá rozlehlý barokní Valdštejnský zámek, ve kterém je dnes umístěno Regionální muzeum a galerie, Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře a Městské informační centrum.  V zámku probíhala v červnu 1813 jednání mezi rakouským císařem Františkem I. a zástupci Pruska a Ruska, která vyústila v uzavření Svaté aliance namířené proti Napoleonovi před jeho drtivou porážkou u Lipska. Vedle zámku stojí kostel sv. Jakuba Většího, který je torzem zamýšlené biskupské katedrály budované Albrechtem z Valdštejna v letech 1627-34. Náměstí střeží 52 m vysoká Valdická brána z let 1568-70, z jejíhož ochozu je jedinečný rozhled do okolí.
        Z náměstí se vydejte Valdickou branou. Za ní je umístěn rozcestník značených cest a od něj pokračujte po červené značce kolem fontány, Havlíčkovou ulicí na kraj lipové aleje. Ta představuje jeden z nejzachovalejších prvků Valdštejnovy raně barokní komponované krajiny. Dále trasa vede po červené 1,7 km dlouhou lipovou alejí.  Cestou vlevo minete torzo bývalých kasáren a vpravo sportovní areál. Na konci aleje doporučujeme navštívit lesopark Libosad, jemuž vévodí Valdštejnská lodžie. Tu nechal Valdštejn vystavět jako lovecký letohrádek v letech 1632-34. V severním rohu parku naleznete romantickou poustevnu. Dnes se celý objekt lodžie včetně tzv. Čestného dvora postupně rekonstruuje.

Na naší trase můžete pokračovat dále po červené až do Valdic, nebo si putování zkrátit po žluté spojce pod vrch Zebín.
Ve Valdicích se blízko náměstí nachází objekt bývalého kartuziánského kláštera. Ten založil Albrecht z Valdštejna roku 1627 jako součást celého komplexu. Hlavní budovou komplexu býval kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém byly uloženy před převozem do Mnichova Hradiště ostatky zakladatele. Klášter byl zrušen císařem Josefem II., v roce 1782. V letech 1855-56 byl přestavěn na trestnici a tomuto účelu slouží dodnes.       

Od věznice se musíte vrátit zpět na křižovatku s modrou značkou a po ní pokračujte úbočím vrchu Zebína ke komplexu hřbitova, kostela a dřevěné polygonální zvonice. Zde se trasa opět schází se žlutou spojkou, která vede přímo od Libosadu.
Milovníci rozhledů mohou podstoupit poměrně náročný výstup označený modrým trojúhelníčkem jako odbočka k vrcholu na čedičový vrch Zebín, který má typický kuželový tvar. Na vrcholu září bělostná barokní kaple sv. Máří Magdalény, odkud se otvírá nádherné panorama blízkého i širokého okolí Jičína.  Na západní straně kopce je opuštěný lom. Po návratu ke kostelu pokračujte po modré značce kolem hospodářského dvora, dnes využitého k chovu koní. Dále půjdete kolem bývalého vojenského cvičiště až na křižovatku se žlutou.
Kdo se již chce vrátit do Jičína, pokračuje po modré značce, pod čedičovým vrchem Čeřovka, kde se uprostřed lesoparku ukrývá rozhledna tzv. Milohlídka. Kdo si vycházku ještě prodlouží, překročí říčku Cidlinu, která pramení nedaleko pod vrcherm Táborem, a  půjde po žluté do Kbelnice. Milovníci válečné historie najdou v okolí Kbelnice mnoho památek na bitvu mezi rakouským a pruským vojskem, která se v tomto prostoru odehrála 29. června 1866. Bitvu připomíná nedaleké Ossarium nacházející se nad Kbelnicí u hlavní silnice směrem na Turnov. Ve Kbelnici dorazíte na křižovatku s modrou značkou a po ní se dáte vlevo kolem Cidliny zpět do Jičína. Trasa vede kolem zahrádkářských kolonií a městského koupaliště na hráz rybníka Kníže. U galerie Na hrázi odbočte vlevo a spolu s červenou značkou dojdete k Lepařovu gymnáziu. Zde odbočte podle turistických značek vpravo a Palackého ulicí přijdete na Valdštejnovo náměstí. (Trasa 7 – 9 km)

10 km
Snadná

Body zájmu