NS Roztocký háj Tiché Údolí, Suchdol

 

 

8 km
Snadná

Body zájmu