DO NOVÉ PAKY A NA PECKU

DO NOVÉ PAKY A NA PECKU
Z náměstí vyjedete Lázeňskou ulicí k areálu Anenských slatinných lázní. Na křižovatce za lázněmi odbočíte vlevo a po silničce pojedete do Brtve. Osadou pokračujte vlevo po hlavní asfaltové komunikace kolem kapličky nahoru až do lesa. Dále lesní vrstevnicovou cestou okolo studánky, která vede pod Kamennou Hůrou (balvanové moře). Asi po 4 km se cesta stáčí vlevo dolů do Dolního Javoří (lidová architektura). Po asfaltové silničce na hlavní silnici, kde odbočíte vpravo a záhy vlevo na silničku, po které pojedete přes Uhlíře (zvonička) do Valdova. Zde odbočíte vpravo a pojedete do Nové Paky. Z kopce sjedete k nádraží. V zatáčce před vlakovým nádražím odbočte vpravo po značené cyklistické trase č. 4096. Kdo si chce prohlédnout známou novopackou Klenotnici s expozicí polodrahokamů a mediálních kreseb Suchardův dům nebo klášterní kostel, musí odbočit do centra města a na okruh se po prohlídkách vrátí. Doporučený okruh vede po již zmiňované cyklotrase č. 4096 přes Přibyslav (smírčí kříž), Radkyni (výhledy na Krkonoše) a Bělou do Pecky. Na křižovatce u kostela odbočíte vpravo na cyklistickou trasu č. 4137. Přes upravené náměstí vyjedete pod hrad (přístupná expozice), který proslavil slavný renesanční šlechtic Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cyklotrasa č. 4137 vás povede přes Kal (barokní kovárna), dále údolím Bystřice kolem Kalského mlýna pod mohutným pravěkým hradištěm do Vidoně. Pokračovat budete přímým směrem na Červenou Třemešnou. Již před obcí najedete na zeleně značenou cyklotrasu č. 4134. V obci vpravo po zelené cyklotrase na Byšičky. Dále po červené pěší značce do Dolní Nové Vsi a podle říčky Javorky na bělohradské náměstí.

39 km
Střední

Body zájmu