Hradec Králové - Lochenice

Hradec Králové - Lochenice
Vezměte kolečkové brusle a vyrazte podél Labe z Hradce Králové do Lochenic. Trasa je vhodná i pro rodiny s dětmi.

Délka trasy:
7,5km

Druh:
In Line trasa

Průběh trasy:
Hradec Králové Tyršův most – Smetanovo nábř. –Ŕíční ul. –Plácky – Předměřice nad Labem – Průmyslová ul. - Lochenice

Zajímavosti na trase a blízkém okolí:
Hradec Králové – Muzeum Východních Čech, Dětská železnice, Labské kolesové parníčky, Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky
Správčický rybník
PR Trotina

7,5 km
Střední

Body zájmu