Ústup Rakouské armády - Hradec Králové

NS Bitva u HK - ústup rak. armády
Stezka Vám ukáže nejvýznamnější místa ústupu rakouské armády na pravém křídle královéhradeckého bojiště. Seznamíte se také s historií a současností bastionové pevnosti Hradec Králové, jejíž zbytky se na několika místech zachovaly dodnes.

Délka trasy:
28km

Druh:
Naučná cyklostezka

Průběh trasy:
Hradec Králové Muzeum východních Čech – nám. Osvoboditelů – Plácky most – Věkoše – Plácky most – Předměřice most – Průmyslová ul. – ul. Obránců míru – Lochenice – Sendražice –Hořiněves – Sendražice – Neděliště – Dolní Neděliště – úvoz u Chlumu

Zajímavosti na trase a blízkém okolí:
Hradec Králové – Bílá věž, chrám sv. Ducha, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Klimenta, Muzeum východních Čech, dětská železnice
Věkoše – vojenský hřbitov, židovský hřbitov
Správčický rybník
Lochenice – kostel Narození Panny Marie
PP Trotina
Sendražice – kostel sv. Stanislava
Hořiněves – Hořiněveské Lípy, zámek, kostel sv. Prokopa, Památník Václava Hanky
PP Hořiněvská bažantnice
Neděliště – kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek

28 km
Střední

Body zájmu