Koliba naučná stezka - Hradec Králové

Koliba naučná stezka - Hradec Králové
Naučná stezka Koliba prochází částí revíru Vysoká nad Labem, který je jedním z 8 revíru lesní správy Choceň. Na trase je připraveno 13 naučných zastavení, které postupně představují jednotlivé dřeviny zastoupené v porostech a způsoby hospodaření v nich. Je zde možno vidět několik typů porostů s různou druhovou skladbou dřevin. Nejhojnější jsou zde borové porosty, rostoucí na písčitých usazeninách, které jsou pro tyto nadmořské výšky typické. O jednotlivých dřevinách jsou porobnější informace na informačních tabulích na jednotlivých stanovištích. Na trse NS jsou i odpočinková místa pro návštěvníky. NS je dlouhá variantně buď 5 km nebo 8 km. Průvodce a mapa s vyznačením trasy NS pro pěší a cyklotrasy jsou umístěny na panelu zastávky č.1, je vyhotovený letáček o NS.

Délka trasy:
5,5km

Druh:
Naučná trasa

Počet zastavení: 13

Doba prohlídky: 2 hod

Blízké občerstvení: Na konci naučné stezky Koliba je možnost občerstvení v motorestu Koliba, ve stánku se sýry a na čerpací stanici u motorestu.

Dopravní spojení: Na začátku a konci NS jsou autobusové zastávky ČSAD , u silnice E35 - ve směru Hradec Králové Holice, dále konečná trolejbusu č. 1 a 2 městské dopravy Hradec  Králové

http://www.lesycr.cz/

5,5 km
Snadná

Body zájmu