Po modré a zelené a červené k NS Únhošť

4,5 km
Snadná

Body zájmu