Vybrané trasy

Stezka lesních her Stožec - Šumava

Naučná stezka Holýšov II

Jaroslavické paseky, Zlín

Kolem Preislerova kopce II Rokytnice

Toulovcovy Maštale trasa 3

Po církevních památkách Chrudimska 2.